Urządzenia
i oprogramowanie

Urządzenia laboratoryjne i dedykowane im oprogramowanie, które znacząco zwiększają efektywność pracy laboratorium

URZĄDZENIA LABORATORYJNE

NIMBUS IVD

Innowacyjna stacja robocza z wbudowanym systemem do automatycznego pipetowania, ekstrakcji kwasów nukleinowych oraz urządzeniem do reakcji PCR.

Zobacz produkt

STARlet IVD

Najbardziej wydajna stacja robocza do automatycznego pipetowania, ekstrakcji kwasów nukleinowych oraz urządzeniem do reakcji PCR.

Zobacz produkt

SEEPREP32™

Kompaktowy i zautomatyzowany system ekstrakcji kwasów nukleinowych.

Zobacz produkt

CFX96

Wysokiej czułości termocykler do badań metodą real-time PCR, który identyfikuje wiele patogenów w jednej próbce.

Zobacz produkt

OPROGRAMOWANIE LABORATORYJNE

Seegene Launcher

Program operacyjny zawierający protokół różnych testów diagnostycznych. Oprogramowanie umożliwia wykonanie całego procesu od ekstrakcji kwasu nukleinowego do konfiguracji PCR lub selektywne przeprowadzenie ekstrakcji i konfiguracji PCR.

Seegene Viewer

Oprogramowanie umożliwiające automatyczną analizę danych dla testów PCR w czasie rzeczywistym. Program umożliwia identyfikację i różnicowanie zarówno wartości Ct wielu celów w jednym kanale, jak i analizy krzywej topnienia.