Zestawy diagnostyczne
real-time PCR

Zestawy odczynników diagnostycznych kompatybilne
z oferowanymi urządzeniami laboratoryjnymi.