SEEPREP32™

Kompaktowy i zautomatyzowany system ekstrakcji kwasów nukleinowych

SEEPREP32™ to kompaktowy i zautomatyzowany system ekstrakcji bakteryjnego, wirusowego, genomowego, pasożytniczego oraz grzybiczego materiału genetycznego. Jeden protokół umożliwia ekstrakcję do 32 próbek.

Metoda działania SEEPREP32™

Dedykowane zestawy “STARMag 96 UniPlate/UniTube” zawierają gotowe odczynniki, do których należy dodać materiał badany tj.: krew pełna, surowica, osocze, mocz, wymazy (z nosogardzieli, pochwy, szyjki macicy, cewki moczowej, odbytnicy), LBC (cytologia płynna), aspirat (z nosogardzieli), BAL (popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe), plwocina, kał (na podłożu Cary-Blair) lub płyn mózgowo-rdzeniowy. Jeden protokół ekstrakcji obejmuje wiele rodzajów próbek. Zestaw “STARMag 96 UniPlate/UniTube” jest gotowy do użycia co eliminuje czas potrzebny na przygotowanie odczynników. Metoda działania opiera się na przenoszeniu kulek magnetycznych między studzienkami co zmniejsza ilość materiałów eksploatacyjnych oraz minimalizuje wpływ inhibitorów. Czas ekstrakcji nie przekracza 30 minut. Urządzeniem można sterować poprzez wbudowany panel lub załączony tablet, a także  przez cały cykl ekstrakcji można monitorować poszczególne etapy. Urządzenie powiadamia o zakończonej pracy sygnałem dźwiękowym, posiada wbudowaną lampę UV, która je sterylizuje.