NIMBUS IVD

Stacja pipetująca do automatycznej izolacji materiału genetycznego

NIMBUS IVD to innowacyjna stacja robocza z wbudowanym systemem do automatycznego pipetowania. Posiada dedykowany program operacyjny Seegene Launcher, który stwarza możliwość zaprogramowania jednoetapowego procesu od ekstrakcji kwasu nukleinowego do konfiguracji PCR, ale także może być używany oddzielnie – do ekstrakcji lub do konfiguracji PCR. Urządzenie umożliwia izolowanie aż 72 próbek jednocześnie w czasie około 3 godzin co znacząco zwiększa przepustowość laboratorium i minimalizuje czas pracy.

Jak działa urządzenie NIMBUS?

Gotowe zestawy do izolacji STARMag 96×4 dedykowane do urządzenia NIMBUS IVD pozwalają na ekstrakcję bakteryjnego, wirusowego, genomowego , pasożytniczego, grzybiczego DNA i/lub RNA z wielu rodzajów próbek (tkanek, komórek, bakterii, surowicy, osocza, krwi pełnej, wymazu z nosogardzieli, aspiratów z nosogardzieli, popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL), moczu, kału, plwociny, wymazów z narządów płciowych (pochwy, szyjki macicy, cewki moczowej) lub próbek cytologicznych na bazie płynu (LBC)). STARMag 96×4 wykorzystuje metodę izolacji opartą na powinowactwie cząsteczek kwasu nukleinowego do ligandu związanego z kulkami magnetycznymi. Proces rozpoczyna się od lizy komórek w buforze lizującym. Następnie system automatycznego pipetowania dodaje zawiesinę zawierającą kulki magnetyczne (do których wiążą się cząsteczki kwasu nukleinowego), oraz bufor wiążący. Kulki ze związanym materiałem poddaje się działaniu magnesu, który je unieruchamia. System pipetujący usuwa supernatant. Związane na kulkach magnetycznych kwasy nukleinowe przemywa kilkukrotnie buforami płuczącymi usuwając zanieczyszczenia. W ostatnim etapie kwas nukleinowy związany na kulkach magnetycznych odzyskuje się przy pomocy wytrząsania w odpowiedniej temperaturze z buforem elucyjnym. Każdy opisany etap jest wykonywany automatycznie przez aparat NIMBUS IVD. Zestaw do ekstrakcji jest gotowy do użycia i może być wykorzystany wielokrotnie, co eliminuje czas potrzebny na przygotowanie odczynników. Z kolei system kodów QR, w który zaopatrzone są odczynniki weryfikuje ich objętość podczas kolejnego użycia. Analogicznie odczynniki PCR dedykowane do aparatu NIMBUS IVD nie wymagają wcześniejszego przygotowania, gdyż urządzenie samo składa mieszaninę reakcyjną: MasterMix  z dostarczonych odczynników i weryfikuje dzięki QR ich objętość.

Połączenie NIMBUS i CFX 96

Niewątpliwym atutem jest jednoczesne używanie więcej niż jednego rodzaju odczynników do PCR np. użycie Allplex SARS-CoV-2 Assay i Allplex RV Essential Assay w jednym jednoetapowym procesie ekstrakcji i konfiguracji PCR jak i samej konfiguracji PCR. Dzięki połączeniu dwóch urządzeń NIMBUS IVD i CFX96 w sieci, zaprogramowane próbki w programie jednoetapowej ekstrakcji i konfiguracji PCR lub samej konfiguracji PCR są widoczne w oprogramowaniu CFX96 co niweluje potrzebę programowania reakcji PCR, ponieważ w pliku LIMS wczytywanym na aparacie znajdują się informacje o barcodach, użytych odczynnikach, materiałach zużywalnych, sposobie zamknięcia płytki PCR, objętości całkowitej próbki oraz umiejscowieniu próbki. Wprowadzone podczas pierwszego etapu programowania NIMBUSA IVD numery lub kody kreskowe próbek będą widoczne w każdym późniejszym etapie pracy, aż do wyniku końcowego.

Dodatkowo, oprogramowanie Seegene Viewer, w które wyposażone jest urządzenie NIMBUS, umożliwia automatyczną analizę danych po zakończonej reakcji PCR co znacznie przyspiesza uzyskanie gotowego wyniku. Po zakończonej pracy na aparacie należy zabezpieczyć odczynniki do ekstrakcji i detekcji aby móc je wykorzystać ponownie, wyrzucić elementy zużyte (np. tipsy, zużyty odczynnik, kosz), a następnie włączyć lampę UV w celu dekontaminacji urządzenia. Lampa UV domyślnie ustawiona jest na czas 60 min, ale można ten czas modyfikować według potrzeb. Po upływie zadeklarowanego czasu urządzenie samo zakończy proces dekontaminacji. Innowacyjna technologia zmniejsza ryzyko skażenia i błędu ludzkiego, minimalizuje czas pracy i potrzebę ręcznego pipetowania, maksymalizując przy tym wiarygodność testów. Użytkownik aparatu dzięki funkcji Maintenance w programie Seegene Launcher sam dokonuje sprawdzenia aparatu z poziomu użytkownika pod względem diagnostyki sprzętu. W razie nieprawidłowości, urządzenie uniemożliwi przeprowadzenie jakiegokolwiek programu, dzięki czemu zapobiegnie starcie odczynników jak i uzyskaniu ewentualnych wyników niediagnostycznych. Szybka codzienna diagnostyka umożliwi również  niezwłoczne zawiadomienie serwisanta o zaistniałym problemie.