STARLET IVD

Automatyczna stacja pipetująca do izolacji materiału genetycznego

STARLet IVD to automatyczna stacja pipetująca, która została zaprojektowana tak, aby ułatwiać pracę w laboratorium. Dedykowany program “Seegene Launcher”, umożliwia zaprogramowanie jednoetapowego procesu od izolacji kwasu nukleinowego z badanych próbek do złożenia reakcji  PCR jak również może być używany tylko do ekstrakcji lub konfiguracji PCR. Urządzenie umożliwia izolowanie maksymalnie 94 próbek jednocześnie, w ciągu nieco ponad 2h co znacząco zwiększa przepustowość laboratorium i minimalizuje czas pracy.

Pobierz broszurę produktową:

Broszura STARlet IVD.pdf

Jak działa urządzenie STARlet?

Gotowe zestawy do izolacji “STARMag 96 x 4” pozwalają na ekstrakcję bakteryjnego, wirusowego, genomowego, pasożytniczego, grzybiczego DNA i / lub RNA z wielu rodzaju próbek: tkanek, komórek, bakterii, surowicy, osocza, krwi pełnej, wymazu z nosogardzieli, aspiratów z nosogardzieli, popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL), moczu, kału, plwociny, wymazów z narządów płciowych (pochwy, szyjki macicy, cewki moczowej) lub próbek cytologicznych na bazie płynu (LBC). “STARMag 96 x 4” wykorzystuje metodę izolacji opartą na powinowactwie cząsteczek kwasu nukleinowego do ligandu związanego z kulkami magnetycznymi. Proces rozpoczyna się od lizy komórek w buforze lizującym. Następnie system automatycznego pipetowania dodaje zawiesinę zawierającą kulki magnetyczne, do których wiążą się cząsteczki kwasu nukleinowego, oraz bufor wiążący. Kulki ze związanym materiałem poddaje się działaniu magnesu, który je unieruchamia. System pipetujący usuwa supernatant. Związane na kulkach magnetycznych kwasy nukleinowe przemywa kilkukrotnie buforami płuczącymi usuwając zanieczyszczenia. W ostatnim etapie kwas nukleinowy związany na kulkach magnetycznych odzyskuje się przy pomocy wytrząsania w odpowiedniej temperaturze z buforem elucyjnym. Każdy opisany etap jest wykonywany automatycznie przez aparat STARLet IVD. Zestaw do ekstrakcji jest gotowy do użycia i może być wykorzystany wielokrotnie, co eliminuje czas potrzebny na przygotowanie odczynników. Z kolei system kodów QR, w który zaopatrzone są odczynniki weryfikuje ich objętość podczas kolejnego użycia. Zautomatyzowane metody eliminują błędy człowieka i zachowują integralność wyników co prowadzi do zwiększonej wydajności pracy i szybkiego obiegu próbki.

Połączenie STARlet i CFX 96

Zaawansowana technologia pipetowania firmy Hamilton jest precyzyjna i nie powoduje zanieczyszczeń. STARLet posiada 8 kanałów pipetujących wykorzystujących opatentowaną technologię O-Ring (CO-RE). Końcówki pobierane są dzięki kompresji wywołanej rozszerzaniem się pierścienia O-Ring. Technologia zapewnia mocowanie końcówek w różnych rozmiarach, a także delikatne ich wyrzucanie co nie powoduje zanieczyszczeń. Odczynniki PCR dedykowane do aparatu STARLet IVD nie wymagają wcześniejszego przygotowania, urządzenie samo składa mieszaninę reakcyjną: MasterMix z dostarczonych odczynników i weryfikuje dzięki QR ich objętość. Możliwe jest używanie więcej niż jednego rodzaju odczynników do PCR (np. użycie Allplex SARS-CoV-2 Assay i Allplex RV Essential Assay) i izolowanie więcej niż jednego rodzaju próbek również w różnych probówkach transportowych (np. 16mm, 12mm, 1,5ml). Dzięki połączeniu w sieci dwóch urządzeń STARLet IVD i CFX96, zaprogramowane próbki są widoczne w oprogramowaniu CFX96 co niweluje z kolei potrzebę programowania reakcji PCR, ponieważ w pliku LIMS wczytywanym na aparacie znajdują się informacje o barcod’ach, użytych odczynnikach, materiałach zużywalnych, sposobie zamknięcia płytki PCR, objętości całkowitej próbki oraz umiejscowieniu próbki. Załączone oprogramowanie “Seegene Viewer” umożliwia automatyczną analizę danych po zakończonej reakcji PCR, co znacznie przyspiesza uzyskanie gotowego wyniku. Po zakończonej pracy na aparacie należy zabezpieczyć odczynniki do ekstrakcji i amplifikacji aby móc je wykorzystać ponownie, wyrzucić elementy zużyte (np. tipsy, zużyty odczynnik, kosz), a następnie włączyć lampę UV w celu dekontaminacji urządzenia. Lampa UV domyślnie ustawiona jest na czas 60 minut, ale można ten czas modyfikować według potrzeb. Po upływie zadeklarowanego czasu urządzenie samo zakończy proces dekontaminacji. Innowacyjna technologia zmniejsza ryzyko skażenia i błędu ludzkiego, minimalizuje czas pracy i potrzebę ręcznego pipetowania, maksymalizując przy tym wiarygodność testów. Użytkownik aparatu dzięki funkcji “Maintenance” w programie “Seegen Launcher” sam dokonuje sprawdzenia aparatu z poziomu użytkownika pod względem diagnostyki sprzętu. W razie nieprawidłowości, urządzenie uniemożliwi przeprowadzenie jakiegokolwiek programu, dzięki czemu zapobiegnie starcie odczynników jak i uzyskaniu ewentualnych wyników niediagnostycznych. Szybka codzienna diagnostyka umożliwi również  niezwłoczne zawiadomienie serwisanta o zaistniałym problemie.