Polityka prywatności

(obowiązuje od 25 maja 2018 roku)

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. W poniższym dokumencie zawarliśmy zakres, cele i zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Przypominamy w nim także o przysługujących Tobie prawach oraz sposobach ich dochodzenia.

1. DEFINICJE
Administrator danych osobowych – Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony newlabs.pl jest New Lab Systems Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000377298, której siedziba mieści się pod adresem: Złotniki, Ul. Kobaltowa 6 62-002 Suchy Las, województwo WIELKOPOLSKIE; NIP 7811861260, numer REGON 362943497, adres email: biuro@newlabs.pl, zwana dalej Administratorem, będąca jednocześnie Usługodawcą.

Dane osobowe – zbiór informacji o osobie fizycznej, która jest lub może być zidentyfikowana poprzez co najmniej jeden czynnik określający tożsamość: fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną; w tym dane o lokalizacji, IP urządzenia oraz dane gromadzona dzięki plikom cookie lub innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem newlabs.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. CELE, ZAKRES ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE
Twoja aktywność na Stronie jest rejestrowana w logach systemowych. O tym, co i w jaki sposób gromadzimy w tym zakresie, dowiesz się z sekcji Pliki Cookies.

Podstawą prawną (zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO) jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, co oznacza że pewne dane są konieczne, aby cel wizyty na Stronie (np. zapoznanie się z ofertą, poznanie historii firmy czy złożenie zamówienia) został osiągnięty.

Dane zbierane w logach są również w celach analitycznych i statystycznych. Ma to nam pomóc w ciągłym rozwoju. Wnioski wyciągane na podstawie tych danych pomagają nam poprawiać ofertę. Podstawą jest uzasadniony interes Administratora opisany we wspomnianym wyżej artykule 6 RODO.

W naszym przypadku „uzasadniony interes Administratora” oznacza, iż wykorzystujemy Dane w celu:

O zakresie zbierania danych w celach marketingowych przeczytasz w sekcji: 4. MARKETING.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

3. DANE KONTAKTOWE
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@newlabs.pl lub adres korespondencyjny: New Lab Systems ul. Kobaltowa 6, Złotniki, 62-002 Suchy Las lub pod numerem telefonu: +48 61 646 92 80.

4. MARKETING
Szczególną formą przetwarzania Danych Osobowych są Dane Użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profili, w tym w celu informowania Użytkowników o bieżącej aktywności NewLabs oraz promowania zdrowego trybu życia, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes NewLabs polegający na promowaniu własnej marki. Dane z serwisów społecznościowych nie są łączone z Danymi ze Strony w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane globalnemu przetwarzaniu.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe są u nas przechowywane do momentu, w którym nie otrzymamy od Ciebie informacji, abyśmy zaprzestali je przetwarzać.

5. POLITYKA COOKIES
Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Zawierają informacje dotyczące np. Twojej przybliżonej lokalizacji, nr IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego itp. Pliki cookie pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności Serwisu oraz w celu poprawy jakości korzystania z niego. Dostęp do informacji w nich zawartych jest wykorzystywany w celach:

W ramach Strony stosowane są trzy rodzaje plików cookies:

Możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące za pomocą ustawień przeglądarki. Możesz także, dzięki dedykowanym ustawieniom, być powiadamiany o każdym umieszczeniu nowych „ciasteczek” na Twoim urządzeniu.

Pliki cookies również możesz usunąć poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub oprogramowanie służące w tym celu.

Decyzja o wyłączeniu niektórych bądź wszystkich „ciasteczek” może ograniczyć Twoje możliwości korzystania ze Strony.

6. ODBIORCY DANYCH
Dane zbierane na podstawie Twojej aktywności na stronie internetowej, mogą zostać przekazane agencji marketingowej przy zachowaniu pełnej anonimowości użytkowników.

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA
Poniżej wyszczególniamy przysługujące Ci prawa związane z zarządzaniem Twoimi danymi:

W przypadku pozostałych kategorii danych lub gdy jesteś niezarejestrowanym Użytkownikiem Strony, wystarczy, że wyślesz zgłoszenie na adres biuro@newlabs.pl.

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji Serwisu, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Strony.