Materiały zużywalne

Materiały zużywalne kompatybilne z urządzeniami Seegene

STARMag 96x4 Universal Cartridge Kit

Nr katalogowy: 744300.4.UC384

Zestaw przeznaczony do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych na stacji NIMBUS IVD. Idealny dla każdego rodzaju próbek.

STARMag 96x4 Viral DNA/RNA 200 C kit

Nr katalogowy: EX00013C

Zestaw przeznaczony do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych na stacji NIMBUS IVD. Szczególnie polecany dla próbek ukierunkowanych na wirusowe panele oddechowe.

Nimbus-96 Deep Well Micro Plate

Nr katalogowy: SDP0096

Płytki wykorzystywane podczas automatycznej ilozacji kwasów nukleinowych na stacji NIMBUS IVD.

Nimbus-Waste Bag

Nr katalogowy: 65803-01

Worki na odpady dopasowane do stacji NIMBUS IVD. Aparat automatycznie odrzuca do worków wszystkie wykorzystane tipsy i inne odpady.

Optical Flat Cap Strips

Nr katalogowy: TCS0803

Stripy połączonych wieczek do probówek TLS, które wykorzystywane są w aparacie CFX96 podczas reakcji PCR.

Low-profile0.2ml 8-TubeStrips without Caps

Nr katalogowy: TLS0851

Połączone w stripach próbówki, w których stacja NIMBUS IVD umieszcza izolat przygotowany do reakcji PCR na aparacie CFX96.

High volume Tips (1000µl)

Nr katalogowy: 235905

Tipsy o pojemności 1000µl wykorzystywane w stacji NIMBUS IVD podczas izolacji kwasów nuklinowych. Aparat za ich pomocą dodaje odczynniki do probówek z próbkami oraz przenosi próbki między probówkami.

Standard volume Tips (300µl)

Nr katalogowy: 235903

Tipsy o pojemności 300µl wykorzystywane w stacji NIMBUS IVD podczas izolacji kwasów nuklinowych. Aparat za ich pomocą dodaje odczynniki do probówek z próbkami oraz przenosi próbki między probówkami.

Hard Shell 96 Plate

Nr katalogowy: HSP96555

Płytki dla aparatu CFX96 dopasowane do probówek TLS.

Ribo-spin vRD

Nr katalogowy: SG1701 

Zestaw do ręcznej izolacji kwasów nukleinowych. Idealny dla próbek: osocze, surowica, wymaz, mocz oraz materiał potencjalnie posiadający materiał genetyczny wirusa.