Zestawy diagnostyczne
real-time PCR

Odczynniki identyfikujące mutacje punktowe SNP

8

Allplex™ Entero-DR Assay

Identyfikowane patogeny

CTX-M

Imipenemase (IMP)

Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC)

New Delhi Metallo-beta-lactamase (NDM)

Oxacillinase-48 (OXA-48)

vanA - Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE)

vanB - Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE)

Verona Integron–encoded Metallo-β-Lactamase (VIM)

Materiał

Wymaz z odbytu

Kolonia bakteryjna

Wyróżnik

Nr katalogowy

CR9700Y - 50 oznaczeń

CR9700X - 100 oznaczeń

3

Anyplex™ VanR Real-time Detection

Identyfikowane patogeny

vanA - Vancomycin-resistant Enterococci (VRE)

vanB - Vancomycin-resistant Enterococci (VRE)

vanC

Materiał

Hodowla płynna lub agar do oznaczania liczby enterokoków

Wyróżnik

Nr katalogowy

VR7300X - 100 oznaczeń

6

Anyplex™ II Thrombosis SNP Panel Assay

Identyfikowane patogeny

Czynnik II - G20210A

Czynnik V - H1299R

Czynnik V - R506Q

Czynnik V - Y1702C

MTHFR - A1298C

MTHFR - C677T

Materiał

Pełna krew

Wyróżnik

Nr katalogowy

TS7600Y - 50 oznaczeń

TS7600X - 100 oznaczeń