Zestawy diagnostyczne
real-time PCR

Odczynniki identyfikujące infekcje układu oddechowego

4

Allplex™ SARS-CoV-2 fast PCR Assay

Identyfikowane patogeny

Sarbecovirus (E gene)

SARS-CoV-2 (N gene)

SARS-CoV-2 (RdRP gene)

SARS-CoV-2 (S gene)

Materiał

Wymaz z nosogardzieli

Ślina

Wyróżnik

Enzym skracający czas procesu PCR o połowę

Brak konieczności ekstrakcji (izolacji) materiału genetycznego patogenu z próbki

Nr katalogowy

RV10344X - 100 oznaczeń

4

Allplex™ SARS-CoV-2 Variants II Assay

Identyfikowane patogeny

Mutacja w genie kodującym białko S: K417N

Mutacja w genie kodującym białko S: K417T

Mutacja w genie kodującym białko S: L452R

Mutacja w genie kodującym białko S: W152C

Materiał

Wymaz z gardła i nosa

Wymaz z nosogardzieli

Aspirat z oskrzeli

Próbki pochodzące z płukania oskrzelowo-płucnego

Ślina

Wyróżnik

Nr katalogowy

RV10305X - 100 oznaczeń

4

Allplex™ SARS-CoV-2 Variants I Assay

Identyfikowane patogeny

Mutacja w genie kodującym białko S: E484K

Mutacja w genie kodującym białko S: N501Y

Mutacja w genie kodującym białko S: delecja HV69/70

SARS-CoV-2 (RdRP gene)

Materiał

Wymaz z gardła i nosa

Wymaz z nosogardzieli

Aspirat z oskrzeli

Próbki pochodzące z płukania oskrzelowo-płucnego

Ślina

Wyróżnik

Nr katalogowy

RV10286X - 100 oznaczeń

5

Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay

Identyfikowane patogeny

Obecność mutacji w genie kodującym białko S

Sarbecovirus (E gene)

SARS-CoV-2 (N gene)

SARS-CoV-2 (RdRP gene)

SARS-CoV-2 (S gene)

Materiał

Wymaz z gardła i nosa

Wymaz z nosogardzieli

Aspirat z oskrzeli

Próbki pochodzące z płukania oskrzelowo-płucnego

Ślina

Wyróżnik

Nr katalogowy

RV10284X - 100 oznaczeń

4

Allplex™ SARS-CoV-2 Assay

Identyfikowane patogeny

Sarbecovirus (E gene)

SARS-CoV-2 (N gene)

SARS-CoV-2 (RdRP gene)

SARS-CoV-2 (S gene)

Materiał

Wymaz z gardła i nosa

Wymaz z nosogardzieli

Aspirat z oskrzeli

Próbki pochodzące z płukania oskrzelowo-płucnego

Ślina

Wyróżnik

Nr katalogowy

RV10248X - 100 oznaczeń

26

Allplex™ Respiratory Panel Assays

Identyfikowane patogeny

Influenza A virus (Flu A)

Influenza A-H1 (Flu A-H1)

Influenza A-H1pdm09 (Flu A-H1pdm09)

Influenza A-H3 (Flu A-H3)

Influenza B virus (Flu B)

Respiratory syncytial virus A (RSV A)

Respiratory syncytial virus B (RSV B)

Adenovirus (AdV)

Enterovirus (HEV)

Metapneumovirus (MPV)

Parainfluenza virus 1 (PIV 1)

Parainfluenza virus 2 (PIV 2)

Parainfluenza virus 3 (PIV 3)

Parainfluenza virus 4 (PIV 4)

Bocavirus 1/2/3/4 (HBoV)

Coronavirus 229E (229E)

Coronavirus NL63 (NL63)

Coronavirus OC43 (OC43)

Rhinovirus (HRV)

Bordetella parapertussis (BPP)

Bordetella pertussis (BP)

Chlamydophila pneumoniae (CP)

Haemophilus influenzae (HI)

Legionella pneumophila (LP)

Mycoplasma pneumoniae (MP)

Streptococcus pneumoniae (SP)

Materiał

Wymaz z nosa i gardła

Wymaz z nosogardzieli

Próbki pochodzące z płukania oskrzelowo-płucnego

Wyróżnik

Nr katalogowy

RP9801Y, RP9802Y, RP9601Y, RP9803Y - 50 oznaczeń

RP9801X, RP9802X, RP9601X, RP9803X - 100 oznaczeń

7

Allplex™ Respiratory Panel 1

Identyfikowane patogeny

Influenza A virus (Flu A)

Influenza A-H1 (Flu A-H1)

Influenza A-H1pdm09 (Flu A-H1pdm09)

Influenza A-H3 (Flu A-H3)

Influenza B virus (Flu B)

Respiratory syncytial virus A (RSV A)

Respiratory syncytial virus B (RSV B)

Materiał

Wymaz z nosa i gardła

Wymaz z nosogardzieli

Próbki pochodzące z płukania oskrzelowo-płucnego

Wyróżnik

Nr katalogowy

RP9801Y - 50 oznaczeń

RP9801X - 100 oznaczeń

7

Allplex™ Respiratory Panel 2

Identyfikowane patogeny

Adenovirus (AdV)

Enterovirus (HEV)

Metapneumovirus (MPV)

Parainfluenza virus 1 (PIV 1)

Parainfluenza virus 2 (PIV 2)

Parainfluenza virus 3 (PIV 3)

Parainfluenza virus 4 (PIV 4)

Materiał

Wymaz z nosa i gardła

Wymaz z nosogardzieli

Próbki pochodzące z płukania oskrzelowo-płucnego

Wyróżnik

Nr katalogowy

RP9802Y - 50 oznaczeń

RP9802X - 100 oznaczeń

5

Allplex™ Respiratory Panel 3

Identyfikowane patogeny

Bocavirus 1/2/3/4 (HBoV)

Coronavirus 229E (229E)

Coronavirus NL63 (NL63)

Coronavirus OC43 (OC43)

Rhinovirus (HRV)

Materiał

Wymaz z nosa i gardła

Wymaz z nosogardzieli

Próbki pochodzące z płukania oskrzelowo-płucnego

Wyróżnik

Nr katalogowy

RP9601Y - 50 oznaczeń

RP9601X - 100 oznaczeń

7

Allplex™ Respiratory Panel 4

Identyfikowane patogeny

Bordetella parapertussis (BPP)

Bordetella pertussis (BP)

Chlamydophila pneumoniae (CP)

Haemophilus influenzae (HI)

Legionella pneumophila (LP)

Mycoplasma pneumoniae (MP)

Streptococcus pneumoniae (SP)

Materiał

Plwocina

Wymaz z nosa i gardła

Wymaz z nosogardzieli

Próbki pochodzące z płukania oskrzelowo-płucnego

Wyróżnik

Nr katalogowy

RP9803Y - 50 oznaczeń

RP9803X - 100 oznaczeń

7

Allplex™ RV Essential Assay

Identyfikowane patogeny

Adenovirus (AdV)

Influenza A virus (Flu A)

Influenza B virus (Flu B)

Metapneumovirus (MPV)

Parainfluenza virus (PIV)

Respiratory syncytial virus (RSV)

Rhinovirus A/B/C (HRV)

Materiał

Wymaz z nosa i gardła

Wymaz z nosogardzieli

Próbki pochodzące z płukania oskrzelowo-płucnego

Wyróżnik

Nr katalogowy

RV9750Y - 50 oznaczeń

RV9750X - 100 oznaczeń

5

Anyplex™Ⅱ RB5 Detection

Identyfikowane patogeny

Bordetella parapertussis (BPP)

Bordetella pertussis (BP)

Chlamydophila pneumoniae (CP)

Legionella pneumophila (LP)

Mycoplasma pneumoniae (MP)

Materiał

Wymaz z nosa i gardła

Wymaz z nosogardzieli

Próbki pochodzące z płukania oskrzelowo-płucnego

Plwocina

Wyróżnik

Nr katalogowy

RB7500Y - 50 oznaczeń

RB7500X - 100 oznaczeń

16

Anyplex™Ⅱ RV16 Detection

Identyfikowane patogeny

Adenovirus (AdV)

Influenza A virus (Flu A)

Influenza B virus (Flu B)

Parainfluenza virus 1 (PIV 1)

Parainfluenza virus 2 (PIV 2)

Parainfluenza virus 3 (PIV 3)

Parainfluenza virus 4 (PIV 4)

Rhinovirus (HRV)

Bocavirus 1/2/3/4 (HBoV)

Coronavirus 229E (229E)

Coronavirus NL63 (NL63)

Coronavirus OC43 (OC43)

Enterovirus (HEV)

Metapneumovirus (MPV)

Respiratory syncytial virus A (RSV A)

Respiratory syncytial virus B (RSV B)

Materiał

Wymaz z nosa i gardła

Wymaz z nosogardzieli

Próbki pochodzące z płukania oskrzelowo-płucnego

Wyróżnik

Nr katalogowy

RV7G01Y - 50 oznaczeń

RV7G01X - 100 oznaczeń

6

Seeplex® PneumoBacter ACE Detection

Identyfikowane patogeny

Bordetella pertussis (BP)

Chlamydophila pneumoniae (CP)

Haemophilus influenzae (HI)

Legionella pneumophila (LP)

Mycoplasma pneumoniae (MP)

Streptococcus pneumoniae (SP)

Materiał

Plwocina

Wymaz z nosa i gardła

Wymaz z nosogardzieli

Próbki pochodzące z płukania oskrzelowo-płucnego

Wyróżnik

Nr katalogowy

PB1610Y - 50 oznaczeń

15

Seeplex® RV15 ACE Detection

Identyfikowane patogeny

Adenovirus (AdV)

Coronavirus 229E/NL63 (229E/NL63)

Parainfluenza virus 1 (PIV 1)

Parainfluenza virus 2 (PIV 2)

Parainfluenza virus 3 (PIV 3)

Coronavirus OC43 (OC43)

Influenza A virus (Flu A)

Respiratory syncytial virus A (RSV A)

Respiratory syncytial virus B (RSV B)

Rhinovirus A/B/C (HRV)

Bocavirus 1/2/3/4 (HBoV)

Enterovirus (HEV)

Influenza B virus (Flu B)

Metapneumovirus (MPV)

Parainfluenza virus 4 (PIV 4)

Materiał

Wymaz z nosa i gardła

Wymaz z nosogardzieli

Próbki pochodzące z płukania oskrzelowo-płucnego

Wyróżnik

Nr katalogowy

RV6F00Y - 50 oznaczeń

15

Seeplex® RV15 OneStep ACE Detection

Identyfikowane patogeny

Adenovirus (AdV)

Coronavirus 229E/NL63 (229E/NL63)

Parainfluenza virus 1 (PIV 1)

Parainfluenza virus 2 (PIV 2)

Parainfluenza virus 3 (PIV 3)

Coronavirus OC43 (OC43)

Influenza A virus (Flu A)

Respiratory syncytial virus A (RSV A)

Respiratory syncytial virus B (RSV B)

Rhinovirus A/B/C (HRV)

Bocavirus 1/2/3/4 (HBoV)

Enterovirus (HEV)

Influenza B virus (Flu B)

Metapneumovirus (MPV)

Parainfluenza virus 4 (PIV 4)

Materiał

Wymaz z nosa i gardła

Wymaz z nosogardzieli

Próbki pochodzące z płukania oskrzelowo-płucnego

Wyróżnik

Nr katalogowy

RV6F01Y - 50 oznaczeń

3

Allplex™ MTB/MDRe Detection

Identyfikowane patogeny

Isoniazid-resistance (7 mutacji)

Mycobacterium tuberculosis (MTB)

Rifampicin-resistance (18 mutacji)

Materiał

Plwocina

Aspirat z oskrzeli

Hodowla komórkowa

Wyróżnik

Nr katalogowy

TB9400Y - 50 oznaczeń

TB9400X - 100 oznaczeń

5

Allplex™ MTB/MDR/XDRe Detection

Identyfikowane patogeny

Mycobacterium tuberculosis (MTB)

Isoniazid-resistance (7 mutacji)

Rifampicin-resistance (18 mutacji)

Fluoroquinolone-resistance (7 mutacji)

Injectable drug-resistance (6 mutacji)

Materiał

Plwocina

Aspirat z oskrzeli

Hodowla komórkowa

Wyróżnik

Nr katalogowy

TB10173Y - 50 oznaczeń

TB10173X - 100 oznaczeń

3

Allplex™ MTB/XDRe Detection

Identyfikowane patogeny

Fluoroquinolone-resistance (7 mutacji)

Injectable drug-resistance (6 mutacji)

Mycobacterium tuberculosis (MTB)

Materiał

Plwocina

Aspirat z oskrzeli

Hodowla komórkowa

Wyróżnik

Nr katalogowy

TB9500Y - 50 oznaczeń

TB9500X - 100 oznaczeń

5

Anyplex™ II MTB/MDR/XDR Detection

Identyfikowane patogeny

Mycobacterium tuberculosis (MTB)

Isoniazid-resistance (7 mutacji)

Rifampicin-resistance (18 mutacji)

Fluoroquinolone-resistance (7 mutacji)

Injectable drug-resistance (6 mutacji)

Materiał

Plwocina

Aspirat z oskrzeli

Hodowla komórkowa

Świeża tkanka

Wyróżnik

Nr katalogowy

TB7500Y - 50 oznaczeń

TB7500X - oznaczeń

3

Anyplex™II MTB/XDR Detection

Identyfikowane patogeny

Fluoroquinolone-resistance (7 mutacji)

Injectable drug-resistance (6 mutacji)

Mycobacterium tuberculosis (MTB)

Materiał

Plwocina

Aspirat z oskrzeli

Hodowla komórkowa

Świeża tkanka

Wyróżnik

Nr katalogowy

TB7302Y - 50 oznaczeń

2

Anyplex™ MTB/NTMe Real-time Detection

Identyfikowane patogeny

Mycobacteria

Mycobacterium tuberculosis (MTB)

Materiał

Plwocina

Aspirat z oskrzeli

Hodowla komórkowa

Świeża tkanka

Wyróżnik

Nr katalogowy

TB7202Y - 50 oznaczeń

TB7202X - 100 oznaczeń