Zestawy diagnostyczne
real-time PCR

Odczynniki identyfikujące infekcje układu nerwowego

18

Allplex™ Meningitis Panel Assays

Identyfikowane patogeny

Escherichia coli K1 (E. coli K1)

Group B Streptococcus (GBS)

Haemophilus influenzae (HI)

Listeria monocytogenes (LM)

Neisseria meningitidis (NM)

Streptococcus pneumoniae (SP)

Materiał

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Wyróżnik

Nr katalogowy

MG9600Y, MG9700Y, MG9500Y - 50 oznaczeń

MG9600X, MG9700X, MG9500X - 100 oznaczeń

6

Allplex™ Meningitis-B Assay

Identyfikowane patogeny

Escherichia coli K1 (E. coli K1)

Group B Streptococcus (GBS)

Haemophilus influenzae (HI)

Listeria monocytogenes (LM)

Neisseria meningitidis (NM)

Streptococcus pneumoniae (SP)

Materiał

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Wyróżnik

Nr katalogowy

MG9600Y - 50 oznaczeń

MG9600X - 100 oznaczeń

5

Allplex™ Meningitis-V2 Assay 

Identyfikowane patogeny

Adenovirus (AdV)

Enterovirus (HEV)

Human parechovirus (HPeV)

Mumps virus (MV)

Parvovirus B19 (B19V)

Materiał

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Wyróżnik

Nr katalogowy

MG9500Y - 50 oznaczeń

MG9500X - 100 oznaczeń

7

Allplex™ Meningitis-V1 Assay

Identyfikowane patogeny

Cytomegalovirus (CMV)

Epstein-Barr virus (EBV)

Herpes simplex virus type 1 (HSV1)

Herpes simplex virus type 2 (HSV2)

Human herpes virus 6 (HHV 6)

Human herpes virus 7 (HHV 7)

Varicella-zoster virus (VZV)

Materiał

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Wyróżnik

Nr katalogowy

MG9700Y - 50 oznaczeń

MG9700X - 100 oznaczeń

5

Seeplex® Meningitis-B ACE Detection

Identyfikowane patogeny

Group B Streptococcus (GBS)

Haemophilus influenzae type b

Listeria monocytogenes (LM)

Neisseria meningitidis (NM)

Streptococcus pneumoniae (SP)

Materiał

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Wyróżnik

Nr katalogowy

MG6501Y - 50 oznaczeń

6

Seeplex® Meningitis-V1 ACE Detection

Identyfikowane patogeny

Cytomegalovirus (CMV)

Epstein-Barr virus (EBV)

Herpes simplex virus type 1 (HSV1)

Herpes simplex virus type 2 (HSV2)

Human herpes virus 6 (HHV 6)

Varicella-zoster virus (VZV)

Materiał

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Wyróżnik

Nr katalogowy

MG6611Y - 50 oznaczeń

1

Seeplex® Meningitis-V2 ACE Detection

Identyfikowane patogeny

Enteroviruses (HEV)

Materiał

Płyn mózgowo-rdzeniowy

Wyróżnik

Nr katalogowy

MG6111Y - 50 oznaczeń