CFX96

Wysokiej czułości termocykler do badań metodą real-time PCR

CFX96 to kompaktowy termocykler o wysokiej czułości przeznaczony do badań metodą real-time PCR. Urządzenie może jednocześnie wykrywać aż 5 różnych barwników fluorescencyjnych, dzięki czemu sprawdza się do identyfikacji wielu patogenów w jednej próbce klinicznej, a zaawansowana technologia optyczna oraz precyzyjna i szybka kontrola temperatury znacznie skraca czas analizy.

Wykorzystywana technologia w termocyklerze CFX96

Zastosowanie innowacyjnych technologii w testach diagnostycznych typu MuDTTM, TOCETM, DPOTM, READTM poprawia jakość, czułość i wiarygodność testów:

Wymienione technologie firmy Seegene używane w gotowych kitach PCR są dedykowane do aparatu CFX96. Połączenie wszystkich czterech technologii zwiększa potencjał  wszechstronnej i praktycznej diagnostyki, prowadząc do obniżenia kosztów, i skrócenia czasu analiz. Możliwość wczytywania pliku LIMS, uzyskanego po zakończeniu pracy NIMBUS IVD, który zawiera ustawienia PCR (numery prób i informacje o protokole, materiałach użytych typu strip, czy płytka PCR), niweluje potrzebę osobnego programowania reakcji PCR.  Urządzeniem można sterować za pomocą panelu oraz komputera, również monitorowanie przebiegu reakcji i sygnałów wzmocnienia jest możliwe jednocześnie na panelu i komputerze. Eksportowanie wyników po zakończeniu pracy termocyklera do programu “Seegene Viewer” umożliwia automatyczną analizę danych.